Kennis en advies

Gecontroleerd bijmesten tijdens de teelt

De laatste jaren wordt bijmesten tijdens de teelt als een uitstekende aanvullende teeltmaatregel geaccepteerd. Een spreiding van de stikstofgiften voorkomt uitspoeling en bodemslijtage. De stikstofruimte wordt op deze manier zo efficiënt mogelijk ingevuld. Hierdoor kunnen planten maximaal profiteren van de gespreide giften. Steeds vaker besluit men om bij een tweede of derde keer bemesten een plantaardige bemesting te kiezen. Dit heeft een aantal goede redenen: risico op bladschade door “verbranding” wegnemen, gedoseerde afgifte van mineralen en stikstof waardoor deze niet uitspoelen, en vanwege de organisch gebonden stikstof met aanzienlijke hoeveelheden aminozuren. Maar voornamelijk wordt gekozen voor plantaardige meststoffen omdat deze zowel de bodem als de plant voeden.

Meestal wordt de meststof gekozen op basis van het stikstofgehalte, omdat vaak wordt gedacht dat planten stikstof opnemen in de vorm van nitraat of ammonium. Dat is jammer, want een andere goede mogelijkheid om planten extra stikstof te geven is door inzet van aminozuren. Organische stikstof aanbrengen in de vorm van aminozuren heeft veel voordelen. Voor de plant zijn aminozuren een stikstofbron die weinig tot geen energie kost om te gebruiken. Aminozuren hoeven niet te worden omgezet op dezelfde energie vretende manier als nitraat. Een ander groot voordeel is dat de aminozuren beschikbaar zijn voor planten, maar het vervliegt niet zoals nitraat.

Binding aan de bodem maakt geen verschil voor de opname door de plant. Binding wil namelijk niet zeggen dat ze voor de plant niet beschikbaar zijn. Van nitraat is bekend dat dit element zeer mobiel is en onder natte omstandigheden snel uitspoelt en in het grondwater terechtkomt. Organisch gebonden stikstoffen blijven beter en stabieler in de bodem doordat zij worden gebonden aan biologie, bodemaggregaten en koolstoffen.

Organisch gebonden stikstoffen blijven beter en stabieler in de bodem
doordat zij worden gebonden aan biologie, bodemaggregaten en koolstoffen.

Een 100% plantaardige meststofkorrel die eenvoudig toepasbaar is en zowel de bodem als de planten voedt, is OPF Granulaat. Dit product bevat 11% stikstof, waarvan het grootste deel in de vorm van aminozuren én volledig effectief. Hierdoor is er geen sprake van uitspoeling of vervluchtiging. Effectief betekent dat de stikstof volledig bruikbaar is voor de plant en de grond en dus een hoog rendement oplevert. De pH-waarde van 5 heeft geen invloed op het (oppervlakkige) wortelmilieu en voorkomt daarmee ongewenste bijeffecten van lage of hoge pH-invloed.

OPF Granulaat bevat natuurlijke spore-elementen zoals calcium, borium en een perfect afgemeten hoeveelheid zwavel. Daar is een belangrijke reden voor. Zwavel is nodig om een aantal belangrijke aminozuren zoals cysteïne en methionine te kunnen maken en voor de opbouw van eiwitten. Het is belangrijk om zwavelgebrek te voorkomen, omdat dan de aanmaak van aminozuren wordt onderbroken. Aan de andere kant is overdosering van zwavel of teveel zwavel ineens, schadelijk voor de planten en rampzalig voor de bodembiologie. Zwavel wordt niet voor niets ingezet als fungicide. Daarom is gedoseerde aanvoer van zwavel voor de bodemkwaliteit zo belangrijk. Calcium is nodig voor sterke celwanden en actieve celdeling. Beschikbaarheid van calcium in de celdelingsfase is uitermate belangrijk. Daarnaast is calcium van uiterst belang bij de aanmaak van de natuurlijke verdedigingsstoffen in de plant.

Het op het juiste moment bemesten met OPF Granulaat hangt vooral af van het gewenste effect. Als voldoende calcium en zoveel mogelijk energie beschikbaar moet zijn tijdens de celdelingsfase van vooral jonge planten, dan is het verstandig om OPF Granulaat 3-4 weken voor dit moment te gebruiken. Een algemeen gebruikte stelregel is om OPF Granulaat 3-4 weken voor een belangrijke periode toe te passen, met één herhaling tijdens die belangrijke periode. Dosering is afhankelijk van het gewas; bemesting met 150-300 kg/ha komt het meeste voor.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op

Gerelateerde artikelen

13 maart 2020

OPF Granulaat vergeleken met andere zwarte korrelmeststoffen

OPF Granulaat wordt soms onterecht vergeleken met andere zwarte korrelmeststoffen. Het grote verschil...

Lees verder

17 december 2019

Alles over PHC meststoffen

Meststoffen moeten zowel de bodem als de plant voeden Synthetische meststoffen leveren een zeer beperkt...

Lees verder

17 december 2019

Starten met organische meststoffen

Volledig overschakelen naar een systeem zonder synthetische (stikstof)bemesting kan een grote stap zijn....

Lees verder