Onze visie

PHC is een pioniersbedrijf, met een wetenschappelijk gefundeerde overtuiging over hoe land- en tuinbouw er uit zouden kunnen zien zonder het gebruik van kunstmest en een minimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het is een gegeven dat het gebruik van kunstmest automatisch leidt tot het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

De beste gewasbescherming komt vanuit de eigen plantweerbaarheid, daarom is een gezonde bodembiologie essentieel voor gezonde gewassen.​ Wij zijn nu verantwoordelijk voor de toekomst van volgende generaties.

Onze missie

PHC is in het leven geroepen om vanuit kennis en praktijkervaring te werken aan het herstellen van bodembiologie in land- en tuinbouw. PHC stimuleert herstellende landbouw door het creëren van bewustwording door kennisoverdracht en educatie op gebied van bodembiologie.

Daarnaast ontwikkelt PHC nuttige bodemschimmels, bodembacteriën en plantaardige meststoffen die bodemleven stimuleren en planten weerbaar maken. Het doel is om het gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en chemie zo ver mogelijk terug te dringen, zonder productieverlies.

Grond is een levend organisme

In de animatiefilm ‘Grond is een levend organisme’ wordt de visie van PHC op bodembiologie uiteengezet. Deze 12 minuten durende film laat alles zien over hoe planten ondergronds groeien, en hoe mycorrhiza’s, bacteriën, en bodemleven een onlosmakelijk systeem vormen. Grond moet worden gezien als een levend organisme.

Bekijk de video