Kennis en advies

Alles over PHC meststoffen

Meststoffen moeten zowel de bodem als de plant voeden

Synthetische meststoffen leveren een zeer beperkt deel van wat planten werkelijk nodig hebben. Uit bodemanalyses komt naar voren wat opneembaar is. Niet wat opgenomen moet worden. De grond krijgt steeds vaker en sneller te maken met tekorten van mineralen die voor planten (ondanks de zeer kleine hoeveelheden) wél noodzakelijk zijn. Het is een gegeven dat het gebruik van kunstmest leidt tot het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Een gezonde bodembiologie is essentieel voor gezonde gewassen. Grond moet worden gevoed als een levend organisme. Plantaardige meststoffen, nuttige bodemschimmels en bodembacteriën stimuleren bodemleven en maken planten weerbaar. Het doel is om het gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en chemie zo ver mogelijk terug te dringen, zonder productieverlies. De beste gewasbescherming komt vanuit de eigen plantweerbaarheid.

PHC meststoffen perfect voor bladbemesting

De opname van organische stof, aminozuren en humine gebeurt niet door de huidmondjes (stomata) zoals vaak wordt gedacht, maar via een systeem dat Endocytose wordt genoemd. Dit is een proces op celniveau, waarbij een cel stoffen opneemt door deze in het celmembraan in te sluiten. Deze vorm van opname werkt alleen voor zeer kleine deeltjes. Daarom zijn de mineralen in de (blad)meststoffen van PHC kleiner dan 4 micron (ongeveer even groot als een bacterie). De technologie om deze maat te bereiken wordt uitsluitend door PHC toegepast. Dit maakt PHC meststoffen perfect voor bladbemesting.

 

Lees meer over bladbemesting

Starten met omschakelen

Volledig overschakelen naar een systeem zonder synthetische (stikstof)bemesting kan een grote stap zijn. Starten kan echter altijd, in elke teelt. Als bladbespuiting worden de spore-elementen en aminozuren goed opgenomen, hiervoor is bijvoorbeeld OPF 7-2-3 zeer geschikt. Er is nog geen volledige microbiologie nodig om stappen te maken richting een gezondere en natuurlijk weerbare teelt. Ook bij gebruik van dierlijke mest in combinatie met minerale meststoffen dragen extra giften met plantaardige meststoffen bij aan de gezondheid van planten. Starten kan altijd!

Lees meer over omschakelen

PHC basis meststof

Gewassen die voornamelijk basiselementen nodig hebben kunnen van plantaardige Basic Plant Feed meststoffen worden voorzien. Deze meststoffen kunnen als aanvulling dienen op bestaande bemestingsprogramma’s. Basis meststoffen zijn rijk aan de hoofdelementen als stikstof, fosfaat en kalium. Hierbij zijn de plantaardige aminozuren veelal laag, maar bevat de meststof wel veel koolhydraten en organische stof. Koolhydraten zijn een belangrijke voedingsbron voor bacteriën en andere levensvormen in de bodem. BPF 5-0-3 is voornamelijk geschikt voor fertigatie.

Bekijk product

PHC complete meststoffen

De producten in deze lijn bevatten specifieke en 100% plantaardige aminozuren in verschillende verhoudingen. Zij zijn uitstekend geschikt voor gewassen die een gebalanceerde bemesting vereisen met de beste garanties voor gezonde groei en plantweerbaarheid. De plantaardige ingrediënten zijn rijk aan macro- en micro elementen en fytonutriënten. De elementen zijn gedeeltelijk opgeslagen in organische stof, wat resulteert in een gecontroleerde afgifte. Een bijkomend en belangrijk voordeel hierbij is dat uitspoeling wordt voorkomen.

PHC speciale meststoffen

Voor specifieke toepassingen waar de normale meststoffen te actief zijn of waar speciale eisen worden gesteld. Omdat PHC zelf haar meststoffen produceert, zijn we ook in staat om meststoffen op maat te maken. Zo is OPF 7-0-2 is rijk aan organische stikstof. Het lage fosfaatgehalte past uitstekend binnen landbouwmethodes waar voldoende fosfaat aanwezig is. Biovin vloeibaar is uitstekend geschikt voor kwetsbare planten zoals kiem- en stekplanten die gevoelig zijn voor geconcentreerde meststoffen.

 

Vragen na aanleiding van dit artikel? Neem contact met ons op!

Stuur een e-mail Bel +31 (0)13 7 200 300