Productvoordelen

  • Mycorrhiza stimulator
  • Verbetert mycorrhiza kolonisatie
  • Herstel van wortelschade
  • Vergroot de tolerantie voor droogte- en hittestress
  • Verbetert de bodemgezondheid
  • Eenvoudige en economische toepassing
  • Verbetert de meststof benutting door grotere opnamecapaciteit

Meer informatie

Neem contact met ons op

info@phc.eu
073 - 543 1000

Myconate HB

PHC Myconate is een oplosbare biostimulant die aanwezige sporen van endo mycorrhiza activeert tot symbiose met de gewassen. Grondbewerkingen, kunstmest, hoog fosfaat of fungicide kunnen mycorrhiza kolonisatie negatief beïnvloeden. PHC Myconate stimuleert aanwezige mycorrhiza tot natuurlijke symbiose. Toepassing kan middels een droge zaadbehandeling, via fertigatie toepassing en bespuiting tijdens of na het zaaien.

Kolonisatie van mycorrhiza is essentieel voor een goede wortelontwikkeling. Mycorrhiza vergroten het opnamebereik van de plant met wel 700%. Daarmee herstelt de benutting van wortels, verbetert de nutriëntendichtheid en verhoogt de stresstolerantie. Myconate draagt bij aan een gezonde plantengroei, efficiënter meststoffen- en watergebruik.