Productvoordelen

  • Essentieel voor 90% van potplanten
  • Efficiënte opnamecapaciteit
  • Verlenging levensduur wortels
  • Verbetering doorgroei bij verplanten
  • Bodem-, plant- en vruchtverbeteraar
  • Verhoging van abiotische stress tolerantie
  • Ondersteuning klimaatbestendige gewassen

Meer informatie

Neem contact met ons op

info@phc.eu
073 - 543 1000

Mini Plug

De pure sporen van twee verschillende mycorrhiza soorten vormen de basis van Mini Plug. Deze samenstelling is aangevuld met een luchtig mengsel van vermiculiet om optimale vermenging met potgrond te garanderen. De hoge concentratie van mycorrhiza sporen zorgen voor een snelle kolonisatie van het wortelstelsel. Endo mycorrhiza schimmels zijn voor bijna alle potplanten een essentiële vereiste voor een gezonde groei. De schimmeldraden van mycorrhiza’s vergroten de fysieke opname capaciteit van planten met gemiddeld 700%. Hierdoor kunnen de planten efficiënt omgaan met water en meststoffen.

Schimmeldraden van mycorrhizaschimmels ondersteunen de mobilisatie van P, N, S en verschillende sporenelementen als Cu en Zn naar de plant. De mobilisatie van deze elementen bevorderen de nutriëntendichtheid en gezonde plantgroei. Onderzoek heeft uitgewezen dat tolerantie voor (omgevings-) stress factoren kan worden vergroot door inzet van mycorrhiza’s. Planten die groeien met mycorrhiza’s zijn beter bestand tegen bijvoorbeeld zilte/zoute omstandigheden.

Inzet van mycorrhiza is niet alleen voor planten van belang, deze schimmels zijn ook essentieel voor de bodem structuur. Door het vergroten van het wortelsysteem ontstaat er een luchtiger teeltmedium dat beter in staat is om water te bufferen. Tevens wordt de levensduur van wortels met tenminste factor 10 verlengd. Door mycorrhiza gekoloniseerde planten geven een verbeterde doorgroei bij het verplanten