Kennis en advies

TerraPulse: ‘Van twee naar zes sneden gras in één jaar tijd’

We Grow Soil, letterlijk ‘wij telen bodem’. Met dit motto stimuleert kennisorganisatie Den Ouden PHC telers te investeren in biodiversiteit van de bodem. Want om groen te laten groeien, is een levende bodem nu eenmaal noodzakelijk. En die levende bodem, die creëren telers het beste met de bodemverbeteraar TerraPulse van Den Ouden PHC. Waarom? Dat lees je in dit kennisartikel, waarin teeltadviseurs Raymond Notermans en Arjan Kuppens toelichting geven. 

Terrapulse: een rijke samenstelling van organisch materiaal en mineralen 

De oplossing? “Een goede bodembiologie”, aldus Notermans. Dit betekent dat de bodem organische stof weet om te zetten tot humus. Een bodem met voldoende humus heeft een dusdanige water- en zuurstofhuishouding, dat deze vochtig blijft in droge perioden en hevige regenval juist kan opvangen. Dit maakt het beregenen van akkers minder vaak noodzakelijk, het risico op uitspoeling beperkter en daarmee de afhankelijkheid van weersomstandigheden kleiner.

Het belangrijkste product waarmee telers de minerale beschikbaarheid vergroten en daarmee een groter rendement creëren, is de bodemversterker TerraPulse van Den Ouden PHC. TerraPulse bestaat uit organische materialen, mineralen en verschillende micro (organismen). Deze samenstelling zorgt ervoor dat organisch materiaal in de bodem wordt omgezet tot humus.

Wat is Terrapulse?

Terrapulse is een product dat bestaat uit: Fulvine, gefermenteerde druivenmost, steenmeel en (micro) organismen. Fulvine is een natuurlijke chelator die vrijkomt uit humus, gefermenteerde druivenmost zorgt voor een microbiële impuls en steenmeel is verpoederd natuursteen dat vol zit met mineralen die planten nodig hebben. Verschillende (micro) organismen zoals bacteriën en schimmels verzorgen de afbraak van organisch materiaal tot humus.

Organisch materiaal consumeren in plaats van conserveren

Organisch materiaal afbreken? Wacht even, dit betekent dat organisch materiaal niet wordt geconserveerd in de bodem. “Dat klopt,” zegt Notermans. “Telers denken over het algemeen dat het belangrijk is om organisch materiaal te behouden. Maar het is juist andersom.” Hoe meer organische stof wordt afgebroken (‘geconsumeerd’), hoe meer humus er in de bodem ontstaat. Humus is op zijn beurt een belangrijke factor in goede bodembiologie: het draagt bij aan CO2-binding, biedt een voedingsbron voor bodemorganismen en helpt stikstof vast te houden in de bodem. Zo ontstaat de water- en zuurstofhuishouding die is balans is.

Notermans legt deze situatie uit aan de hand van een recent praktijkvoorbeeld. Met een Chroma-analyse berekende hij de effecten van TerraPulse bij toepassing door Veehouderij de Gouw. De conclusie: 0,3 procent afbraak van organische stof resulteerde in een toename van stikstofvoorraad van 600 kilogram in de bodem. Voor veehouderij de Gouw betekende dit een aanzienlijke impuls voor de opbrengsten. Tot 2018 had de veehouder vanwege een tekort aan humus in de bodem al vier jaar nauwelijks grasproductie, maximaal twee sneden per jaar. Na gebruik van TerraPulse was de opbrengst zes sneden gras in 2019. Bovendien was beregenen in dat jaar maar één keer nodig.

Bekijk de volledige Demo

Dit praktijk voorbeeld laat een belangrijk kenmerk van TerraPulse zien. “Het is een lange termijnoplossing,” vertelt collega-teeltadviseur Arjan Kuppens. “Een organische teeltwijze met toepassing van TerraPulse is een investering waarvan telers de resultaten een jaar later al terugzien.” Om het belang van deze investering te benadrukken, vergelijkt Kuppens het met de investering in het gebruik van kunstmest. “Telers die niet voor hun bodembiologie zorgen, hebben te maken met verschraling van hun grond. Ze compenseren met meer en meer kunstmest. Zeker met de huidige prijsstijgingen, kost dit uiteindelijk meer moeite en geld dan telen op organische wijze.”

De conclusie? Nu is het moment om over te stappen op het gebruik van TerraPulse. Dit is een investering die uiteindelijk meer rendement geeft dan een door kunstmest  uitgeputte bodem. De oplossing voor bodemverarming ligt niet in de chemie, maar komt uit de natuur zelf.

Gerelateerde artikelen

17 december 2019

Alles over bladbemesting

In gesprekken over bladbemesting rijst vaak de vraag of deze teeltmaatregel zin heeft. De opname van...

Lees verder

17 december 2019

Alles over Mycorrhiza

Mycorrhiza is de verzamelnaam van gunstige schimmels die een relatie aangaan met het wortelsysteem van...

Lees verder

17 december 2019

Alles over PHC meststoffen

Meststoffen moeten zowel de bodem als de plant voeden Synthetische meststoffen leveren een zeer beperkt...

Lees verder