Kennis en advies

Uitdagingen in de druiventeelt

Echte meeldauw en valse meeldauw kunnen grote schade aan de druiventeelt toebrengen. Van oudsher worden vooral koper en zwavel gebruikt om deze aantastingen tijdelijk te remmen en te bestrijden.

Planten hebben tijdens de evolutie goed geleerd hoe zij zichzelf kunnen verdedigen. Studies naar plantweerbaarheid tonen aan dat planten beter bestand zijn tegen bedreigingen, als ze de benodigde mineralen en organische componenten gebalanceerd kunnen opnemen. Hierdoor worden stofwisselingsproducten aangemaakt die de plant helpen bij allerlei functies, waaronder de natuurlijke afweer tegen schadelijke schimmels en insecten.

Mineralen worden beter opgenomen wanneer er sprake is van een goede microbiologie in de bodem. De hoeveelheden koper voor zowel gangbare als biologische wijngaarden zijn opgelopen tot gemiddeld 50 mg per liter droge grond. Deze toenemende hoeveelheid koper in de grond heeft een negatief effect op de microbiologie in de bodem (Bron: wetenschap.nu).

De toename van zwavel en koper in de bodem zorgt voor een verschuiving in de opneembaarheid van mineralen. het gevolg is dat planten onzichtbare tekorten krijgen waardoor ze verzwakken en de gevoeligheid voor aantasting toeneemt.

Verschuiving in mineralenopname

Door de toename van zwavel en koper in de bodem verschuift de opneembaarheid van mineralen. Het is gebleken dat in de grond van zowel gangbare als biologische wijngaarden, de hoeveelheden koper zijn opgelopen tot gemiddeld 50 mg per liter droge grond. Deze koperconcentratie hindert de calciumopname van de plant en de microbiologie in de bodem. Een minder actieve bodembiologie heeft directe gevolgen voor de opname van elementen.

Zwavel stimuleert de opname van koper, waardoor er minder ruimte is voor de opname van ijzer, zink en molybdeen maar bemoeilijkt de opname van silicium. Het gevolg is dat planten vatbaarder zijn voor pathogenen. Molybdeen is erg belangrijk bij de omzetting van nitraat in eiwitten. Als door gebrek aan molybdeen het nitraatgehalte hoog blijft worden schimmels en insecten juist aangetrokken.

Tip: Om de infectiedruk  van valse meeldauw in wijngaarden zo veel mogelijk te beperken is het noodzakelijk het afgevallen blad, met daarop de eisporen (of oösporen) van valse meeldauw, snel en volledig te laten verteren. Hiervoor zijn twee zaken belangrijk; vocht en een gevarieerde bodembiologie met veel soorten schimmels en bacteriën.

Het jaarlijks strooien van 600 kilo/ha TerraPulse onder de plantrijen, garandeert een snelle afbraak. Het ruimt de schimmelsporen op en verhoogt de hoeveelheid organische stof in de bodem. De bodembiologie wordt gevarieerder en actiever.

De voordelen zijn: opruimen van schimmelsporen, organische stofopbouw in de bodem, diversiteit in bodembiologie en actieve bodembiologie. Dit effect kan worden vergroot door compost aan te brengen met voldoende calcium in het najaar.

De toegevoegde waarde van bladvoeding

Bladbemesting heeft in de druiventeelt een belangrijke rol. Een evenwichtige samenstelling van o.a. aminozuren en mineralen zal de groei en gewaskwaliteit verhogen. Het is belangrijk om bladbemesting met specifieke spoorelementen af te stemmen op de resultaten van plantsap-analyses. Hiermee kunnen onbalans en overmaat worden voorkomen. Plantaardige aminozuur-meststoffen zoals OPF 7-2-3, vormen een belangrijke basis bij bladbespuitingen.

Voor grote, volle druiven zijn calcium en een groot aantal cellen in de vrucht essentiële voorwaarden. De hoeveelheid cellen wordt al tijdens de knopaanleg bepaald en hangt sterk samen met de vitaliteit van het gewas.

Bloei en veraison zijn belangrijke perioden voor een goede oogst. Bladbemesting met specifieke voeding, zoals mangaan, borium, Natural Green en plantaardige aminozuren, zal de vitaliteit en calciummobilisatie sterk bevorderen. Extra calcium zorgt voor een sterk verhoogde afweer. Calcium is erg belangrijk als “sleutel” in het aan- en uitzetten van genetische schakelaars in de plant.

Bodemverbetering

De beste gewasbescherming komt vanuit de eigen plantweerbaarheid, daarom is een gezonde bodembiologie essentieel voor gezonde gewassen.​ Druiven groeien het beste met 100% organische meststoffen. In dierlijke meststoffen, compost en kunstmest zijn de mineralen onvoldoende uitgebalanceerd, waardoor de vruchtzetting minder optimaal verloopt.

Druivenplanten zijn uitstekende bodemverbeteraars. Hoe complexer de suikers die in het blad worden gevormd, hoe meer en beter de exudaten (uitscheidingsproducten). Die komen via de wortels in de bodem terecht. Daarmee krijgen de micro-organismen ook beter voedsel. Daarmee wordt het bodemleven gestimuleerd en worden planten weerbaarder gemaakt.

Fotosynthese

Goede fotosynthese is erg belangrijk voor de weerbaarheid van het gewas en de wortelbiologie. Beperkte fotosynthese zorgt voor eenvoudige suikers, welke aantrekkelijk zijn voor pathogenen. Tevens zorgt beperkte fotosynthese voor weinig wortelexudaten in de bodem, waardoor de microbiële activiteit rond de wortels afneemt. Het stimuleren van goede fotosynthese zorgt voor betere weerbaarheid en vruchten van goede kwaliteit en met hoge suikerwaarden. Regelmatige bladbemesting met OPF, PreTect*, Fulvic 25 en Natural Green stimuleert de fotosynthese, versterkt de fysiologische ontwikkeling en verbetert de oogstkwaliteit.

Het voedt zowel de plant als de bodem optimaal. Planten zijn hierdoor in staat zichzelf én hun wortelomgeving gezond te maken en te houden. Dit bevordert de productie en reduceert de jaarlijkse kosten!

 

Vragen na aanleiding van dit artikel? Neem contact met ons op!

Stuur een e-mail Bel: +31 (0) 13 7200 300

Gerelateerde artikelen

17 december 2019

Alles over PHC meststoffen

Meststoffen moeten zowel de bodem als de plant voeden Synthetische meststoffen leveren een zeer beperkt...

Lees verder

17 december 2019

Alles over Mycorrhiza

Mycorrhiza is de verzamelnaam van gunstige schimmels die een relatie aangaan met het wortelsysteem van...

Lees verder

17 december 2019

Alles over bladbemesting

In gesprekken over bladbemesting rijst vaak de vraag of deze teeltmaatregel zin heeft. De opname van...

Lees verder