Kennis en advies

Droogte: het belang van bladbemesting en mycorrhiza

Bij langdurige droogte tonen wortels die aan de oppervlakte groeien als eerste verdrogingsverschijnselen. De plant zal proberen om deze wortels zoveel mogelijk te blijven voorzien van water. Als de droogte aanhoudt, zal de plant keuzes moeten maken door de oppervlakkige wortels te laten verdrogen, zodat de plant bovengronds zoveel mogelijk kan blijven doorwerken met de wortels die van grotere diepte nog wel (capillair) water kunnen opnemen. Het probleem dat daarop volgt is dat de dieper groeiende wortels niet goed bij de mineralen en de organische stof kunnen die de plant nodig heeft, omdat deze organische stof en mineralen, zeker bij droog weer, juist bovenin de bouwvoor ligt. Het resultaat is dat de planten steeds dieper in een groeistress schieten.

Waarom Bladbemesting?

Er is heel wat te zeggen voor bladbemesting. Simpelweg omdat planten in de tuinbouw en akkerbouw op topniveau moeten functioneren. Elke vorm van stress op de planten gaat ten koste van de groei en weerbaarheid tegen aantastingen. Vergeet niet dat plantenziekten het moeten hebben van al dan niet tijdelijke verzwakking van de planten. Deze verzwakking, ofwel “abiotische stress”, wordt onder meer veroorzaakt door droogte, hitte, regen, donkere dagen en meer factoren waar de mens geen directe invloed op heeft.

Oorzaak abiotische stress

Abiotische stress wordt onder andere veroorzaakt door bespuitingen met insecticide of fungicide. In de meeste teelten is bekend dat de groei tot een paar dagen na de bespuiting sterk geremd wordt.

Mycorrhiza-schimmels: natuurlijke stressmanagers

De opname van voedingsstoffen en water via de wortels wordt in de natuur voor het grootste deel verzorgd door mycorrhiza (ofwel partnerschimmels). Zij leven in symbiose met de plantenwortels. Mycorrhiza kan niet leven zonder de plant en andersom is de plant zonder mycorrhiza aangewezen op ionenuitwisseling en osmosedruk via zoute meststoffen.

 

Zelfs in grond die stofdroog aanvoelt op 25 cm diepte zit nog altijd 20-30% vocht. Dat is niet beschikbaar voor de wortels maar wel voor de mycorrhiza-schimmels

 

Mycorrhiza is de best denkbare natuurlijke stressmanager voor de plant. Deze unieke schimmelsoort kan met zijn ultradunne schimmeldraden van 3 micron in de kleinste poriën groeien. Zelfs in grond die stofdroog aanvoelt op 25 cm diepte, zit nog altijd 20-30% vocht. Dat is niet beschikbaar voor de wortels, maar wel voor de mycorrhiza die het water met mineralen en organische componenten rechtstreeks in de plant brengt. Met de toenemende droge en natte tijden in de Nederlandse landbouw is een gezond bodemleven met de juiste bacteriën en mycorrhiza onvoorstelbaar belangrijk. Bovendien zijn de kosten van het toepassen van mycorrhiza’s 50% lager dan één enkele beregeningsronde.

 

Lees alles over mycorrhiza  Lees alles over bladbemesting

Gerelateerde artikelen

17 december 2019

Alles over bladbemesting

In gesprekken over bladbemesting rijst vaak de vraag of deze teeltmaatregel zin heeft. De opname van...

Lees verder

17 december 2019

Alles over Mycorrhiza

Mycorrhiza is de verzamelnaam van gunstige schimmels die een relatie aangaan met het wortelsysteem van...

Lees verder

17 december 2019

Alles over PHC meststoffen

Meststoffen moeten zowel de bodem als de plant voeden Synthetische meststoffen leveren een zeer beperkt...

Lees verder