Uitgelichte artikelen Boomkwekerij

Investeren in bodemleven en organische bemesting: sneller resultaat dan gedacht

‘Weerbaarheid begint met biodiversiteit in de bodem’

Ieder jaar schakelen meer boom- en plantentelers over op een organische teeltwijze, waarin een weerbare bodem centraal staat. Stefan Even, teeltadviseur boomkwekerij bij PHC, merkt dat het pionierswerk van oprichter Pius Floris zijn vruchten afwerpt. ‘Ik mag het eerste zetje geven en coachen, maar het zijn de resultaten die telers écht overtuigen. Wat helpt, is dat omschakelen sneller gaat dan gedacht.’

Bekijk

Een gezonde grond leidt tot een gezonde boom

De boomkweker krijgt steeds meer te maken met beperkingen op het gebied van bemesting. Dat vergt dat de toegediende mineralen zo efficiënt mogelijk benut worden. Ook het pakket beschikbare gewasbeschermingsmiddelen krimpt. Daarom is het noodzaak te voorkomen dat de planten ziek worden. De sleutel tot de aanpak op bemestings- en gewasbeschermingsgebied ligt in de bodem. Een gezonde grond leidt immers tot een gezonde bom, die de mineralen efficiënt benut. Een gezond bodemleven houdt ook mineralen vast; de uitspoeling vermindert en er blijft meer beschikbaar voor het gewas. Dat geldt zowel voor de vollegrondsteelt als voor de containerteelt.

De rol van Mycorrhiza`s

Mycorrhiza’s en nuttige bodembacteriën spelen een grote rol bij het opnamevermogen van de plant. Ze maken fosfaat vrij, binden stikstof uit de lucht en zorgen ervoor dat alle voedingselementen beter opgenomen worden. Ook houden ze de plant gezond door uitscheiding van hormonen en door actieve aanpak van schadelijke bodemorganismen, zoals aaltjes, schimmels en bacteriën. Bij de toepassing van speciaal geselecteerde mycorrhiza’s en rhizobacteriën kunt u toe met een lagere dosering bemesting en neemt de groeikwaliteit enorm toe. Het enige dat nodig is om tot een andere benadering in de productie te komen, is de noodzakelijke bodembiologie de kans te geven om zich te ontwikkelen in grond, container of zaaibed.

Neem contact met ons op

Stuur een e-mail Bel +31 (0)13 7 200 300