Productvoordelen

  • Essentieel voor 90% van gewassen
  • Vergroot de opnamecapaciteit
  • Verlengde levensduur wortels
  • Beschikbaarheid van spaarzame mineralen
  • Verbeterde doorgroei bij verplanten
  • Verbeterde water beschikbaarheid
  • Bodem-, plant- en vruchtverbeteraar
  • Ondersteunt klimaatbestendige gewassen

Meer informatie

Neem contact met ons op

info@phc.eu
073 - 543 1000

VA PWI

De pure sporen van vier verschillende mycorrhiza soorten vormen de basis van VA PWI. Deze samenstelling is aangevuld met natuurlijke katalysatoren om een goede start van deze essentiële schimmels te waarborgen. Endomycorrhiza schimmels zijn voor bijna alle gewassen een essentiële vereiste voor een gezonde groei. De schimmeldraden van mycorrhiza’s vergroten de fysieke opname capaciteit van planten met gemiddeld 700%. Hierdoor hoeft er significant minder water te worden gegeven en kan er efficiënt gebruik worden gemaakt van meststoffen. Tevens zijn de schimmeldraden in staat om in de meest fijne grondporiën te groeien om daar de spaarzame nutriënten voor planten te halen. Door spaarzame dosering van meststoffen kan uitspoeling worden voorkomen.

Schimmeldraden van mycorrhizaschimmels ondersteunen de mobilisatie van P, N, S en verschillende sporenelementen als Cu en Zn naar de plant. De mobilisatie van deze elementen bevorderen de nutriëntendichtheid wat essentieel is in consumptie-/voedergewassen. Onderzoek heeft uitgewezen dat tolerantie voor (omgevings-)stress factoren kan worden vergroot door inzet van mycorrhiza’s. Planten die groeien met mycorrhiza’s zijn zo beter bestand tegen bijvoorbeeld zilte/ zoute omstandigheden. Gebruik van mycorrhiza is zichtbaar in het verhoogde droge stofgehalte, vegetatieve groei, vruchtgewicht en plantgezondheid. De groei van planten onder veldcondities in combinatie met mycorrhiza kan met 300% worden versterkt.

Inzet van mycorrhiza is niet alleen voor planten van belang, deze schimmels zijn ook essentieel voor de bodemstructuur. Door het vergroten van het wortelsysteem ontstaat er een luchtigere bodem die beter in staat is om water te bufferen. Tevens zorgt glomaline, uitgescheiden door deze mycorrhiza’s, o.a. voor binding van gronddeeltjes en mineralen. Daarnaast is glomaline van belang bij het vastleggen van CO2 in de bodem, grondstructuur, voorkomen van erosie en waterstabiliteit.