In de praktijk

Praktijkonderzoek PHC bemestingsstrategie voor boomkwekerij

Plant Health Cure heeft bij Delphy`s onderzoekscentrum Boomkwekerij aan het Rijneveld in Boskoop de proef “Kweken zonder chemie in pot- en containerteelt” liggen. Dit om aan te tonen dat kweken zonder chemie toekomst heeft.

In 2019 is een praktijksituatie nagebootst met 2 strategieën, beide volledig met PHC producten. De eerste is een doormengstrategie, waarbij de toevoegingen Biovin poeder, OPF granulaat en Mycorrhiza’s in de potgrond zijn doorgemengd. De tweede is een strategie waarbij alleen vloeibare bemesting met OPF is uitgevoerd en rhizosfeer bacteriën en schimmels met Compete Plus zijn aangebracht. De producten worden getest in de teelt van Prunus, Acer, Picea en Ilex.

Resultaat

Aan het einde van het groeiseizoenis een wortelbeoordeling uitgevoerd waarbij gekeken is naar wortelintensiteit, kwaliteit en gezondheid. We kunnen concluderen dat de objecten waar de producten Biovin poeder, OPF granulaat en Mycorrhiza’s en zijn ingemengd (rechts op onderstaande foto`s) er in alle 4 gewassen bovenuit springen.

Uit deze proef kan geconcludeerd worden dat het mogelijk is een kwalitatief goede en sterke plant te kweken zonder gebruik van chemie. Het toevoegen van Biovin, mycorrhiza’s en OPF granulaat in de potgrond is duidelijk van meerwaarde voor een snelle weggroei, wat resulteert in een gezond en weerbaar eindproduct dat zeker niet onder doet voor de gangbare teelt.

In de proef is geen enkele bespuiting nodig geweest op het gebied van ziekten en plagen.

Bekijk het behandelschema en de onderzoekssamenvatting.

 

 

Tussentijdse bevindingen uit Oktober 2019: