In de praktijk

Calciumopname en bewaarbaarheid verbeteren met ProAct

Naast smaak zijn bewaarbaarheid en uitstalleven erg belangrijk voor zachtfruit. De stevigheid van gewassen wordt bepaald door de hoeveelheid calcium in de plant. Calcium, gebonden in de celwanden, is essentieel voor lang houdbare oogsten. In het najaar ondervinden diverse gewassen beperkte calciumopname. Extra calcium doseren kan dan uitkomst bieden. De opname blijft echter beperkt wanneer er sprake is van hoge kalium in de plant. Het uitvoeren van plantsapanalyses geeft inzicht in de huidige plantstatus.

Calcium toevoegen en binden

Om de opname van aanwezige calcium te verbeteren, en om calcium te binden in celwanden, kan er een bespuiting met ProAct worden uitgevoerd. ProAct bevat Harpine αβ, een natuurlijk middel om de plantsuikers, stevigheid en houdbaarheid te vergroten. Dit is onderzocht in maarliefst 42 onderzoeken naar de toename van gebonden calcium tussen verschillende consumptie gewassen. Daaruit kwam een succesgraad van 81%. De gemiddelde toename van Calcium is 23%. (zie afbeelding)

 

Toename van gebonden calcium .t.o.v. controlegroep

Onderzoek naar houdbaarheid in frambozen laat significant minder uitval zien. ProAct werd toegepast tijdens de bloei, vruchtontwikkeling én voor de oogst. Het resultaat is hogere suikerwaardes, sterkere vruchten en verminderen uitval na oogst. De bewaarbaarheid is ook sterk verhoogd, zoals te zien in onderstaande vergelijking:

Onbehandeld

ProAct behandeling

Resultaat na 2 weken opslag bij 10°c:
38% derving.
Resultaat na 2 weken opslag bij 10°c:
14% derving.
De dosering van ProAct is 150 gram/ha, en kent drie toepassingen per teeltcyclus. Bij doorlopende oogsten wordt er iedere twee weken een herhaling toegepast. In geval van beperkte calciumopname kan er 1,5 kg/ha Natural Green en 5 liter/ha Fulvic 25 toegevoegd worden voor betere mobilisatie en opname van o.a. calcium.

 

Meer informatie

Neem contact met ons op

info@phc.eu
073 - 543 1000