Kennis en advies

Video: Webinar Pius Floris & Nieuw Voer

“Het succes van landbouwtransitie vraagt om weerbare en gezonde bodems. Planten volgen dan vanzelf”.

Pius Floris in gesprek met Alexander Prinsen (Nieuw Voer) over de nut en noodzaak van spoorelementen, beschermingsmiddelen en hun impact op de weerbaarheid en gezondheid van bodem, planten en dieren.