Uitgelichte artikelen Akkerbouw

Proef: verticale bodemerosie

Verticale bodemerosie is een van de grootste problemen in de landbouw wereldwijd. In deze proef laten wij het verschil tussen onbewerkte natuurlijke landbouwgrond en intensief bewerkte landbouwgrond zien. Links een bodemmonster uit een chemisch bemeste en geploegde akker. Rechts een bodemmonster van dezelfde akker, maar van de onbewerkte akkerrand.

Bekijk

Ploegen

Veel akkerland wordt jaarlijks geploegd. Voor het nuttige bodemleven is dat elke keer een aanslag. Alle bacteriën en schimmels leven op een bepaalde diepte in de grond, al naar gelang hun voorkeuren. Sommige zijn erg zuurstofminnend en zitten dus in de bovenste lagen; andere houden er juist minder van en voelen zich op grotere diepten thuis. Een kerende grondbewerking zet deze opbouw in het bodemleven letterlijk op zijn kop. De bodembiologie herstelt wel na zo’n ingreep, maar in de loop van de tijd loopt het herstellend vermogen terug. Dat is een reden om kritisch mee om te gaan met grondbewerking.

Kunstmest

Kunstmestgebruik is een zaak om kritisch te bezien. Veel kunstmeststoffen zijn erg zout en daarom schadelijk voor het bodemleven. Akkerbouwers doen veel om de fysische en chemische eigenschappen van de bodem op peil te houden. Organische stof toevoegen, bekalken, draineren enz. Langzamerhand neemt ook de belangstelling voor de biologische eigenschappen toe. Een goed bodemleven is immers de basis voor een gezond gewas. De plant die ondersteund wordt door nuttige organismen, produceert beter en heeft minder gewasbescherming nodig. Minder spuiten bespaart kosten, voorkomt groeiremming ten gevolge van de bestrijding en is bovendien goed voor lage residuen op het product. Gelukkig is het vrij simpel om het nuttige bodemleven op een hoger peil te brengen. Plant Health Cure biedt daarvoor verschillende producten speciaal afgestemd op akkerbouw en andere vollegrondsteelten.

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail Bel +31 (0)13 7 200 300