Productvoordelen

  • Minder inboet
  • Jaarlijks sterk verbeterde groei
  • Gegarandeerd vrij van pathogenen
  • Herstel van wortelschade
  • Correctie van groeiproblemen
  • All-in-one oplossing voor bestaande beplanting
  • Eenvoudige en economische toepassing
  • Significant doorgroei verschil op lange termijn
  • Vergroot de tolerantie voor droogte- en hittestress

Injectable Pt

Een oplosbare all-in-one behandeling voor nieuwe en bestaande heesters, planten of bomen. Specifiek toepasbaar voor bomen en plantmateriaal die afhankelijk zijn van ectomycorrhiza. Mycorrhizaschimmels koloniseren de wortels onder uiteenlopende omstandigheden waardoor o.a. de opnamecapaciteit significant toeneemt. Zeer geschikt voor snel herstel na wortelschade door verplanten of graafwerkzaamheden. Droogte, hitte, verdichting, verplanting of grondbewerkingen zorgen voor stressvolle omstandigheden voor bomen en planten.

Toevoeging van mycorrhiza en rhizobacteriën vergroot de benutting van wortels en verbetert de groeiomstandigheden, gezondheid en stresstolerantie. PHC Injectable realiseert een snelle aanslag en nieuwe wortelvorming. Humuszuren en zeewierextracten stimuleren een sterke wortelgroei. De combinatie van mycorrhiza en rhizobacteriën herstelt de essentiële biologie rondom de wortels, die is verstoord door grondbewerkingen. Onderzoeken tonen aan dat groeiverschillen op lange termijn significant zijn. Dit komt door het grotere opnamebereik, nutriëntendichtheid en toegang tot het capillaire water.