Uitgelichte artikelen Fruitteelt

Uitdagingen in de druiventeelt

Echte meeldauw en valse meeldauw kunnen grote schade aan de druiventeelt toebrengen. Van oudsher worden vooral koper en zwavel gebruikt om deze aantastingen tijdelijk te remmen en te bestrijden. Planten hebben tijdens de evolutie goed geleerd hoe zij zichzelf kunnen verdedigen. Studies naar plantweerbaarheid tonen aan dat planten beter bestand zijn tegen bedreigingen, als ze de benodigde mineralen en organische componenten gebalanceerd kunnen opnemen. Hierdoor worden stofwisselingsproducten aangemaakt.

Uitdagingen in de druiventeelt

Het effect van harpine-eiwit op kersen

Oregon State University heeft onderzoek gedaan naar de effecten van een voor-oogst toepassing, de concentratie, aantal malen van toepassen en het tijdstip van toepassing van harpine-eiwit bij de zoete kersenrassen Lapins en Regina. Er is gekeken naar het verbeteren van de hardheid, de vruchtgrootte, de kleuring, het suiker/zuur gehalte, de gevoeligheid voor uitval gedurende de bewaring en de voedingsopname-capaciteit.

Bekijk

Grootschalige praktijkproef frambozenteelt met Mycorrhiza`s

Met 7 locaties in Zuid-Oost Engeland is Hall Hunter een van de grootste zachtfruittelers van Groot Brittannië. Het familiebedrijf teelt al sinds 1966 aardbeien, frambozen, blauwe bessen en bramen. De frambozenteelt heeft traditioneel last van wortelproblemen zoals Phytopthora, ongelijke groei en uitval van stekgoed voor moederplanten. Via collega-teler Trayplant heeft Hall Hunter PHC benaderd voor advies. Op basis van dat advies is een grootschalige praktijkproef met 400.000 planten in gang gezet.

Bekijk

Calciumopname en bewaarbaarheid verbeteren met ProAct

Naast smaak zijn bewaarbaarheid en uitstalleven erg belangrijk voor zachtfruit. De stevigheid van gewassen wordt bepaald door de hoeveelheid calcium in de plant. Calcium, gebonden in de celwanden, is essentieel voor lang houdbare oogsten. In het najaar ondervinden diverse gewassen beperkte calciumopname. Extra calcium doseren kan dan uitkomst bieden. De opname blijft echter beperkt wanneer er sprake is van hoge kalium in de plant. Het uitvoeren van plantsapanalyses geeft inzicht in de huidige plantstatus.

Bekijk

Optimale opname van voedingsstoffen

Een gezonde bodem leidt tot een gezonde plant, die mineralen goed opneemt en weerbaar is. Een gezonde bodem houdt bovendien de mineralen beschikbaar voor de plant en laat ze niet uitspoelen. Mycorrhiza’s en wortelbacteriën spelen een belangrijke rol daarbij. Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heeft geleid tot selectie van de juiste organismen die een symbiose aangaan met de fruitgewassen. Ze zorgen voor een goede opname van voedingsstoffen en houden de plant gezond door uitscheiding van hormonen en door actieve aanpak van schadelijke bodemorganismen, zoals aaltjes, schimmels en bacteriën.

Bovengrondse versterking

Bovengronds kan de plant ook een extra steuntje in de rug krijgen. Door middel van bladbemesting kan de plant flink versterkt worden. Dit heeft een positief effect op de kwaliteit van de celwanden. Daardoor verbetert de stevigheid van de vruchten en is de kans op vruchtrot na het plukken aanmerkelijk kleiner. Ook verhogen ze het suikergehalte. De juiste combinatie van micro-organismen en speciaal geselecteerde meststoffen leidt tot een zekerder teeltsysteem met een lager risico en lagere kosten.

Bewaring

Voor de bewaarbaarheid van fruit is de kwaliteit van de vruchten zelf van groot belang. De kwaliteit van een vrucht wordt bepaald door de opname van nutriënten via de wortels en het blad. Het is inmiddels bekend dat planten veel meer nutriënten nodig hebben dan de hoofdelementen en sporenelementen die tot nu toe worden gebruikt. Elke plant heeft volgens onderzoek minstens 30 elementen nodig. Hoe fijner de verdeling van nutriënten in de plant, hoe nauwkeuriger de plant is in de aanmaak van zg. metabolieten. Het zijn juist deze stoffen die een plant en vrucht hun natuurlijke afweer geven. Plantaardige bladbemesting bevat alle (extra) elementen die een plant nodig heeft. Zodoende bevatten de vruchten ook een grotere hoeveelheid nutriënten waardoor in de bewaring een hogere kwaliteit kan worden behouden. Typische “bewaarziekten” worden door een hoger nutriënten gehalte namelijk zeer sterk ingedamd.

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail Bel +31 (0)13 7 200 300