Events

Foodlog congres – Landbouw zonder chemie, hoe dan?

27 februari 2020 | Berkel en Rodenrijs

De discussie over pesticidendruk in de Nederlandse agrarische sector loopt hoog op, aangewakkerd door de publieke opinie en politiek beleid. De Nederlandse overheid stelt de ene na de andere werkgroep in om de agrarische sector te vergroenen en het gebruik van chemische pesticiden te reduceren. Maar met welk resultaat?

Plantgezondheid is een wezenlijk onderdeel van die vergroening. Planten en hun gezondheid staan aan de basis voor voeding, de bodemkwaliteit en zuurstof. Niet voor niets roepen de Verenigde Naties het jaar 2020 uit tot the international year of Plant Health.

PHC deelt haar visie op landbouw zonder chemie. Praat mee op 27 februari in Berkel en Rodenrijs!

Inschrijven kan via www.landbouwzonderchemiehoedan.nl